Πρωτόκολλο 39 ΜΚΟ - Μ. Αλέξανδρου Προς ΓΕΕΘΑ-ΓΕΝ-ΓΕΑ-ΓΕΝ-ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ


Πρωτόκολλο   39                                                                                                                                             29 - 5 - 2018


Προεδρία Αιγών ΜΚΟ . Μακεδνική Πανελλήνια τριών Βασιλείων Φάλαγξ  με έδρα τις Αιγαί - Αιγές.


Προς τον Αρχηγό  ΓΕΕΘΑ   Ναύαρχο  Ευάγγελο Αποστολάκη  Π.Ν.
Προς τους Αρχηγούς   ΓΕΣ ( Α/ ΓΕΣ ) ,
 ΓΕΝ (Α/ΓΕΝ),  ΓΕΑ ( Α/ ΓΕΑ)    -   ΕΑΑΣ   ΕΑΑΝ  ΕΑΑΑΘέμα :  Οπλίτης - Πραξικόπημα Πολιτικών στον Θεσμό  και στο Εθιμικό Δίκαιο της Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε επί Σταύρου Δήμα για την υποψηφιότητα για την Προεδρία Δημοκρατίας .

Έβαλαν και 6 υποψήφιοι Έλληνες Πολίτες .

Ο ένας υποψήφιος δεν ήταν πολίτης ήταν η Εθιμική Παγκόσμια  ΜΚΟ Αιγών Ελλάδας.

 

Το νομικό πλαίσιο της Βουλής για να ενταχτεί ένας υποψήφιος  για την Προεδρία  Δημοκρατίας είναι:

α. Με βάση το Πρωτόκολλο να προταθεί ο υποψήφιος από ένα κόμμα  της Βουλής

β. Με βάση το άρθρο 28 όπου δεν ισχύει η νομοθεσία της βουλής αλλά το Διεθνές Θεσμικό Εθιμικό δίκαιο

γ. Πραξικόπημα

 

Ο Σταύρος Δήμας ήταν βουλευτής μόνο.

Ο Πρόεδρος της ΜΚΟ  Αιγών είναι α. Ισάξιος  Αρχηγού Κράτους κατά ΜΚΟ του ΟΗΕ  κατά έδρα Αιγές

                                                                   Β. Προκάτοχος Μ. Αλέξανδρου κατά Εθιμικό Δίκαιο θεσμού του ΟΗΕ

                                                                   Γ. Εκπρόσωπος Εθιμικός  Ελληνισμού κατά Υπουργείο Πολιτισμού
2
3
5
6

1