Υποδιοικητής Αιγών

        

  Στρατηγείο Αντίπατρου Αιγαί - Αίγες .

  Στρατηγείο  Άμυνας      Αιγαί - Αιγές - Ελλάδας

  Υποδιοικητής  Κύριος Ζαχαρίας Βερίγος


  Βιογραφικό του Κυρίου  Ζαχαρία Βερίγου

  Τελευταίος Στρατηγός   Β΄ΣΣ - Φίλιππος Β.   

    Υποδιοικητής του Φίλιππος Β  Αιγαί - Αιγές