Πρωτόκολλο ΜΚΟ Προς Θεσμούς

 

                          

Άγιος Παΐσιος . Αυτός που θα σώσει                  « Όποιος βλέπει την πατρίδα του 
την Ελλάδα είναι ο Κύριος των Ξανθών            να καταστρέφεται και κάθεται αδρανής,
Θεσμός Ελληνισμού -  Ηρακλείδης                είναι το ίδιο σαν να την καταστρέφει ο ίδιος »  
                                                                Εθνικό Κάλεσμα  Πατριωτισμού 
                                                                Πρωθυπουργού Νικόλαος  Πλαστήρας
 


 Πολέμαρχος των Ελλήνων - Προεδρία Αιγών  Ε.Δ. Σώμα Υπασπιστών Β΄ΣΣ  Φίλιππος Β

Πρόεδρος - Οπλίτης  Β΄ΜΚ  του Β΄ΣΣ  Προεδρία Αιγών - Προεδρία Υπασπιστών  Πεσόντες στον Εμφύλιο                                 
  Οπλίτες στο Καθήκον  Προεδρία Αιγών -  Οπλίτης  Β΄ ΣΣ 
 Τιμή στου πεσόντες Συναδέλφους Ο Επίτιμος της Εκκλησίας Χριστόδουλος
Είπε  /// Η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα
           διότι κάποια άλλη Ελλάδα αποφάσισε
                  να αυτοκτονήσει ///        Ίων  Δραγούμης

Διπλωμάτης - Πολιτικός - Συγγραφέας

      Εθνικός  Πατριώτης - Ήρωας

«Να ξέρετε πως αν σώσουμε 

τη Μακεδονία, η Μακεδονία 

          θα μας σώσει…


Σήμερα εάν εδραιώσουμε την

Μακεδνία θα σώσουμε την Ελλάδα