kanekalon hair amazon uk light brown hair extensions amazon human hair wigs uk non remy hair meaning hair extensions horsham cheap hair extensions hand tied hair wefts cinderella hair extensions hair extensions natural hair youtube micro bead extensions human hair extensions

Ελλάς - Αιγές - Αλέξανδρος ΙΙΙ


                                            Βασιλική Εφημερίς Ανακτόρου Αιγών 2003 - 2021 


           Τι πρέπει να γνωρίζει 

         ο Έλλην Οπλίτης  Πολίτης

      Πατρίς, Αιγές, Θεσμοί, Καθήκον

   για να μετέχει στην Απελευθέρωση 

                           της Ελλάδας 

  το Φως των Πολιτισμών ο Ελληνισμός

                  -  VEILLEUSE - 

    Οι Έλληνες πρέπει να αναθεωρήσουν ορισμένα βασικά θέματα με βάση την 

ιστορίατον Πολιτισμό και τους Θεσμούς τους. Έχοντας γνώσει  μόνο μπορούν 

να απαλλαχτούν από τους χρόνιους Τυράννους  που θέλουν να γιορτάσουν 

          τα 200 χρόνια αποικιοκρατίας στην Ελλάδα από το 1831.

Η Απελευθέρωση της Ελλάδας το 1821 έμεινε στη μέση αλλάξαμε μόνο 

           Κατακτητή όπου κλείσανε όλους τους Ήρωες Φυλακή  


Η Ελλάδα μας καταστρέφεται οι Έλληνες δολοφονούνται η σωτηρία επαφίεται 

στους Θεσμούς των προγόνων μας, που Θεμελιώθηκαν Παγκόσμια από τον 

Θεσμό του Μεγάλου Αλέξανδρου. Ο Θεσμός των Θεσμών ήταν ο Ηγεμών Αιγών 

των Βασιλικών οίκων των Ελλήνων του Ηρακλή από τον Φίλιππο Β και Αιακού

από την Ολυμπιάδα.Όπου νομικά ο Θεσμός διασφαλίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη 

και το καταστατικό της Χάγης ως Οντότητα Εθιμική Βασιλείας και Ιεροσύνης του 

Παγκόσμιου Πολιτισμού των Ελλήνων με έδρα Αιγές και υπογραφή της UNESCO

 

Οι Μνηστήρες της Βουλής οδηγούν την Πατρίδα σε διαμελισμό με συνεργάτες 

τους νομικούς, Πρυτάνεις, Εισαγγελείς, Διπλωμάτες και Στρατιωτικούς όλοι 

είναι εξαρτώμενοι Υπάλληλοι από τον διορισμό, το αξίωμά και αυτοπροβολή.

Κανένας δεν θυσιάζει την θέση του και τις σχέσης του με τα κόμματα για 

                                 την Ελευθερία της Πατρίδος .

 

  Η Ελλάδα είναι στα τελικά σχέδια καταστροφής από την Αγγλία, Γαλλία, 

Γερμανία που ελέγχονται αυτοί και οι Έλληνες μέσω των Βασιλείων και  

ιερατείων από τους Εβραίους Τραπεζίτες με πλήρη άγνοια όλων των λαών.

 

Θα κάνουμε μια ανάλυση για να καταλάβετε το ιστορικό και νομικό θέμα για 

την Απελευθέρωση της  Ελλάδας που έπεται μόνο από  ΠολίτεςΟπλίτες  

εφόσον είναι γνώστες της ιστορίας και της Νομοθεσίας που μας επέβαλαν 

       
      Η Βασιλεία του Ηρακλείδη Αιακίδη Αλέξανδρου Γ  δηλαδή η Βασιλεία

των Ελλήνων ο Εθιμικός Θεσμός με έδρα Αιγές ο Πολιτισμός των Ελλήνων

 έχει ήδη ναυαγήσει τα χρόνια σχέδιά τους κατά της ανθρωπότητας.  


Η Ανατροπή όλων των προβλημάτων έπεται

             στην  αλλαγή του Θεσμού

στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο πρώτος 

Θεσμός του Κράτους προσδιορίζει το Έθνος         

  


         Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Προεδρίες Νόμιμες  

    Η πρώτη είναι με Επίταξη και η Δεύτερη η Εθιμική 

    

 Α. Η πρώτη Προεδρία της Δημοκρατίας έχει έδρα την πόλη Αθήνα 

     Είναι η Προεδρία των Μεγάλων Δυνάμεων και των Ρότσιλντ  


   Αυτή η Προεδρία προέκυψε από την Βασιλεία των Γερμανών το 1830  

   που εδραιώθηκε από τις μεγάλες δυνάμεις  Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία  

   χωρίς την συγκατάθεση των Ελλήνων στο Λονδίνο που την επέβαλαν 

  Νομικά με Διεθνή Συνθήκη. Το 1831 ένα χρόνο μετά η Διεθνείς Συνθήκη 

  υλοποιήθηκε με την δολοφονία του Κυβερνήτη  Ιωάννη  Καποδίστρια. 

    

    Η Δημοκρατία Νομικά των Αθηνών στην Ελλάδα προέρχεται από την 

    Βασιλεία των Γερμανών είναι τμήμα του καταστατικού της Βασιλείας 

    όπως και το Σύνταγμα των Ελλήνων προέρχεται από το καταστατικό 

    Δεν έχει καμία σχέση με την Δημοκρατία ούτε της Αρχαίας  Αθήνας

    ούτε την Πανελλήνια των πόλεων Κρατών την Εθνική με έδρα Αιγές. 


    Το Βασικότερο Νομικά η Βασιλεία των Γερμανών στην Ελλάδα  δεν έχει 

   καταργηθεί διότι βασίζεται σε Διεθνή Σύμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων.  

   Η Διεθνή Σύμβαση της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας στο Λονδίνο το 1830. 

   Η Βασιλεία είναι σε παύση και εκτοπίζεται μόνο από Εθιμικό Ελληνικό Θεσμό  

      

    Οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν η Αθήνα απελευθερώθηκε επίσημα την 

                                      31 Μαρτίου 1833.

    Ο Κυβερνήτης της Ελλάδας ο Ιωάννης Καποδίστριας  δολοφονήθηκε το 

                             1831 η Αθήνα ήταν υπό των Τούρκων

   Ο πατέρας του Όθων ο Λουδοβίκος αγόρασε την Αθήνα από τους Τούρκους 

   Ο Βιασμός του Θεσμού η πόλη της Δημοκρατίας της επιβλήθηκε Βασιλεία 


Οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν τον Εχθρό που είναι πίσω από τα κόμματα 

Ο Όθων όρισε Κύριος μέτοχο της Εθνικής Τράπεζας τον Εβραϊκό οίκο Ρότσιλντ 

είναι και Κύριος Μέτοχος της Τράπεζας Ελλάδος με Αντιπρόεδρο την Εκκλησία 

Μέσω των Ρότσιλντ δημιουργήθηκε το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.) 

           Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 

                                         του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας,Θρησκευμάτων 

   Εδραιώθηκε με προνόμια Βασιλικά με αφορολόγητο σε όλους τους Εβραίους 


 Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο αποφασίζει πριν την εκλογή για

 Πρόεδρο Δημοκρατίας, Πρωθυπουργούς, Ανώτατους Δικαστικούς, Αξιωματικούς  

 Όλοι οι Πρωθυπουργοί είναι Εβραίοι που άλλαξαν τα επίθετα τους Ελληνικά  


 Είμαστε Κράτος υπόδουλο Θεσμικά και οικονομικά, διεκδικούν τα ιμάτιά μας 

 αλλά δεν μπορούν να σβήσουν την Παγκόσμια Ηγεμονία του Πολιτισμού μας 

 στα Έθνη και τον Ελληνικό Λαό που μάχεται κάθε εποχή για επιβιώσει.                           

Β.     Η Προεδρία η δεύτερη  είναι της Αρχαίας Ελλάδας 

                     η Πανελλήνια των Οπλιτών Πολιτών

   που απορρέει από την Βασιλεία των Ηρακλειδών - Αιακιδών  


  Η δεύτερη Προεδρία είναι Προεδρία της Δημοκρατίας η Πανελλήνια η Εθνική

  η Φυσική η Εθιμική, η Θεσμική της Αρχαίας Ελλάδας με έδρα την πόλη Αιγές

  η προγονική μας .  Η Προεδρία η Πανελλήνια η Εθνική είχε τρεις έδρες


α.  Η πρώτη έδρα ήταν στην Ανθήλη στις Θερμοπύλες όπου την υπερασπίστηκε 

         ο Πρόεδρος των Ελλήνων Βασιλεύς Ηρακλείδης Λεωνίδας 

 

β.  Η δεύτερη έδρα ορίστηκε το ιερό Δελφοί . 


γ.  Τρίτη  έδρα Πανελλήνια αιώνια όρισαν την ιερή πόλη Αιγές .

      Ο Πανελλήνιος Πρόεδρος  Βασιλεύς Ηρακλείδης Φίλιππος Β 

      δολοφονήθηκε στην ιερή πόλη Αιγές των Ηρακλειδών του Δία.

 

Γενική  απόφαση έδρα η Αιγές των Ελλήνων ο Πρόεδρος ο Πανελλήνιος

         Ο Βασιλεύς  Ηρακλείδης  Αιακίδης  Αλέξανδρος Γ 

   ένωσε με την γέννησή του, τους δυο Βασιλικούς οίκους των  Ελλήνων 

         του Ηρακλή και Αιακού  εκ του Δία  στην ιερή πόλη του Δία


   Είχαν εκπρόσωπο Θεϊκό εκ του Διός στην ιερή πόλη Αιγές των Βασιλέων.

   Πανελλήνιο Βασιλέα Πολέμαρχο Αρχιερέα και Πρόεδρο της Συνέλευσης 


   Η Προεδρία των Αιγών πήρε μορφή ξανά το 2003 μέσω του Πολιτισμού 

   και των Θεσμών που διέπονται από τα καταστατικά των Ηνωμένων Εθνών,

   το Δικαστήριο της Χάγης και το Ελληνικό Σύνταγμα. 


Από το 2003 η Προεδρία Αιγών είναι η νόμιμη Προεδρία στην Ελλάδα η Εθιμική 

 λόγο επανίδρυσης οντότητας Θεσμού μέσα σε χώρο ιεροσύνης και βασιλείας 

             του Παγκόσμιου Πολιτισμού των Ηνωμένων Εθνών - UNESCO


Ο Ηγεμών των Αιγών ο Εθιμικός Θεσμός  Αρχηγός Στρατού, Πρόεδρος Βουλής 


     Μακεδνική Πανελλήνια Φάλαγγα        Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 2003 

Η έδρα UNESCO του ΟΗΕ, Αιγές την ορίζει Εθιμική Παγκόσμια Μη Κυβερνητική 

Ο Αρχαίος Πανελλήνιος Στρατός με πρώτη ιερή έδρα αμεταβίβαστη τις Αιγές      

   

     Μακεδνική  Πανελλήνια Συνέλευση     Σύλλογος   2007 

Η έδρα UNESCO του ΟΗΕ, Αιγές την ορίζει Εθιμική Παγκόσμια Μη Κυβερνητική 

Η Αρχαία Πανελλήνια Συνέλευση των πόλεων, Κρατών Εθιμικά Θεσμικά Δήμοι


Οι δυο Παγκόσμιες Οντότητες με κοινό Πρόεδρο μέσα στην ιερή πόλη Αιγές 

             Προσδιορίζουν τον Παγκόσμιο Εθιμικό θεσμό των Ελλήνων 

Πολιτισμικά  η βάση του καταστατικού  των Ηνωμένων Εθνών και της Χάγης

                                 Θεμελιώνουν σε όλα τον Θεσμό

 ο Ηγεμών Αιγών  -  Πρόεδρος  όπου προσδιορίζει πάντα άτομο όπου υπάγεται

στο Διεθνές Δίκαιο και στο Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο και στις Διεθνές Συμβάσεις 

είναι ο Εθιμικός Θεσμός των Ελλήνων

        ο Πανελλήνιος Πολέμαρχος, Ηγεμών Αιγών και Πρόεδρος των Δήμων


Ο νόμιμος ιδιοκτήτης Πολιτισμικά του ΟΗΕ  - Εθιμικά Θεσμικά  Ελλάς, Ελλήνων

 εκ των Ηρακλειδών, Αιακιδών και Οπλιτών, Πολιτών στο Αρχαίο Πανελλήνιο 

Και o ανώτερος θεσμός ο μοναδικός Παγκοσμίως, μέσα σε χώρο της  UNESCO 

εκπροσωπεί όλους τους Πολιτισμούς τα Βασίλεια, Αυτοκρατορίες, Ιεροσύνες  


Με βάση την Νομοθεσία της Βουλής ο Θεσμός διεκδίκησε την Προεδρία  το 2010 

          Ο Θεσμός υπάγεται στα άρθρα του Συντάγματος  2.2, 3.3, 12, 28.1, 105 

                         και στο 38 του Διεθνούς  Δικαστηρίου Χάγης  

       Ο Θεσμός συμμετείχε με 5 άρθρα του Συντάγματος  και με Διεθνή Σύμβαση 

                                        για την Προεδρία με τον Σταύρο Δήμα 

 

     Τον Σταύρο Δήμα τον πρότεινε το ΚΙΣ μέσω Ν.Δ. για να φέρουν Α. Τσίπρα 

      που πήρε εντολή να δώσει το Όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς για να

      δημιουργήσει το ΚΙΣ  το Κρατίδιο των Εβραίων με έδρα την Θεσσαλονίκη 

      Ο  Σταύρος  Δήμας  δεν υπαγόταν σε κανένα άρθρο του Συντάγματος 


Με βάση την Νομοθεσία της Βουλής ο Θεσμός διεκδίκησε την Προεδρία το 2020 

         Ο Θεσμός υπάγεται στα άρθρα του Συντάγματος  2.2, 3.3, 12, 28.1, 105 

                         και στο 38 του Διεθνούς  Δικαστηρίου Χάγης              

        Ο Θεσμός συμμετείχε με 5 άρθρα του Συντάγματος  και με Διεθνή Σύμβαση 

                        για την Προεδρία  με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου  


    Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου δεν υπάγεται σε κανένα άρθρο Συνταγματικό 

   Υπάγεται στην Κυρία Μπακογιάννη  -  ΚΙΣ  με τις αποφάσεις τις Εγκληματικές  

        

Εφημερίς Αιγών: Η Προεδρία Αιγών για να είναι κατοχυρωμένη Ενημέρωσε 

                           όλα τα Κόμματα και το νομικό τμήμα στην Βουλή με  e - mail 

                           Πήγε προσωπικά και ενημέρωσε το κόμμα Ελληνική Λύση

                           στο Κεντρικό Γραφείο του Κόμματος και τους παρέδωσε 

                           τα Έγραφα. Δεν έδωσαν καμία σημασία στον Θεσμό

                                              του Μεγάλου Αλεξάνδρου

      Το ρεσιτάλ των ηθοποιών Μακεδονομάχοι και οπαδοί του Αλεξάνδρου 

                 

Το Μοναδικό Κόμμα που στήριξε το Δίκαιο της Αρχαίας Ελλάδας την Ελλάδα

                                          Η  Εθνεγερσία 

Η Ένσταση και η Κατάθεση στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής 

Από το κόμμα Εθνεγερσία με Πρόεδρο τον Στρατηγό Κύριο Γεώργιο Αϋφαντή

                      http://www.aiges.com/default.aspx?catid=541 

          

Το βασικότερο  που πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες  ο Θεσμός υπάγεται στις  

Διεθνείς Συμβάσεις άρθρο 28.1 του Συντάγματος όπου θα το τεκμηριώσουμε  

με 12 τρόπους Παγκόσμιας αποδοχής όπου είναι υπόλογα όλα τα Κράτη οι 

                       Βασιλείες τα ιερατεία και ποινικά τα κόμματα της Βουλή .


Εάν ισχύουν αυτά που λέμε από το 2010  ότι έχουν υπογράψει τα κόμματα είναι 

     στον αέρα και θα οδηγηθούν από τα Κράτη στην Χάγη ως εγκληματίες.  

                     

 

Η Νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας  δεν είναι Νόμιμη

 


        Την έκαναν Πρόεδρο ως  βραβείο είναι ο Εφιάλτης των Ελλήνων

  Στην ουσία είναι οι Αποφάσεις του Αρείου Πάγου κατά των Ελλήνων

με Μέντορα το ΚΙΣ ( Εβραίοι στην Ελλάδα ) και τους Γερμανούς, Άγγλους, 

Γάλλους που υιοθέτησαν την Βασιλεία στην Ελλάδα από το 1830. 


     Στην Ελλάδα είχαμε Βασιλεία Γερμανική δηλαδή  

της Ρωμαϊκής γερμανικής  Αυτοκρατορίας των Φράγκων σε συνεργασία 

                                       με το Βατικανό. 

Η Βασιλεία του Όθων υιοθέτησε για  δεξί χέρι τους Εβραίους με αξιώματα σε 

πολλές  θέσεις σημαντικές λόγο της οικονομικής δύναμης που είχαν ήδη στην

Γερμανία και Κύριο Μέτοχο στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος τους Ρότσιλντ.


Έκτοτε θεμελίωσαν σχέδιο εξόντωσις για αυτά που τους έκαναν οι πρόγονοι 

μας στην απελευθέρωση ως συνεργάτες και καταδότες των Τούρκων.


 Στην Ελλάδα τα κόμματα στην ουσία είναι το όπλο του διχασμού δεν υπάρχει 

Δεξιά ούτε Αριστερά ούτε Δημοκράτες ούτε Βασιλικοί. Υπάρχουν μόνο οπαδοί 

για μια θέση τεμπελιάς στο Δημόσιο ή χρηματισμό μεγάλων ποσών μέσα από 

τα κόμματα ή στους Δήμους. Για αυτό πάνε από κόμμα σε κόμμα οι Πολιτικοί

λόγο χρηματισμού όπου όλα τα ελλείμματα τα πληρώνει ο  λαός.


Απόδειξη τρανταχτή  οι φίλοι των κομμάτων οι 43.000 Έλληνες έχουν χρέος

το 99% της Ελλάδας και τα 3.000.000 οι Ελληνες ο μάχιμος λαός χρωστάνε μόνο  

3 δις και αυτό λόγο πρώτης κατοικίας. Όπου εσκεμμένα εάν δεν έκλειναν τις 

εταιρίες στην Ελλάδα δεν θα υπήρχε κανένα Θέμα κατέστρεψαν την μεσαία 

τάξη την παραγωγική του Ελληνικού Έθνους. 


Για να συμμετέχει ο λαός στην ακολασία την δική τους σκέφτηκαν οι Μνηστήρες

να εντάξουν τα σπίτια των Ελλήνων στα χρέη τους. Μαζί με το Άρειο Πάγο και

πάντα η Εκκλησία και το ΚΙΣ οι Εβραίοι σκέφτηκαν και έπραξαν το Έγκλημα 

το Εθνικό  αφαίρεσαν το Ποινικό από τις Επιταγές όπου είχαν γεμίσει την 

αγορά ακάλυπτες με τα Ολυμπιακά Έργα και μετέφεραν όλα τα χρέη στον λαό

Αποτέλεσμα να κλείσουν υγιείς εταιρίες διότι όσοι χρωστούσαν δεν πληρώνανε 

με προστασία από τον Άρειο Πάγο. 

                             Το μεγάλο Ευχαριστώ στον Άρειο Πάγο 

του οίκου Μητσοτάκη για τεράστιες μίζες από συνεκμετάλλευση του Αιγαίου 

με τους Τούρκους  και νέο Κράτος με Πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη του ΚΙΣ 

          Τίμησαν την Κυρία Σακελλαροπούλου με ουρά 50.000 αυτοκτονίες 

                                          Αυτή είναι η Αλήθεια 


       Νομοθετούν χωρίς  δημοψήφισμα  χωρίς τον Ελληνικό Λαό   

α. Υπόγραψαν  για τα Μνημόνια κατά εντολή και όχι Εθνική υπόσταση

βΔεν δεχότανε καμία ένσταση για το Θέμα  Πρέσπες 

               Βασιλεύς Αλέξανδρος - Ηρακλής - Πεσόντες Μακεδονομάχοι 

γ.Κατέστρεψαν την μεσαία τάξη με την αφαίρεση του Ποινικού από  Επιταγές

                Έφεραν σε απόγνωση  50.000 Έλληνες σε αυτοκτονία

δ.   Έκλεισαν  400.000  επιχειρήσεις

                                      Έστειλαν  700.000  Έλληνες στο Εξωτερικό 

ε.  Σήμερα θέλουν να παραδώσουν την Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο  

    το Εθνικό Όραμα των Εβραίων Κράτος με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη        


Οι Έλληνες  Βασικό Κριτήριο πρέπει να γνωρίζεται τον Εχθρό που κρύβεται 

στα κόμματα  τυχαίο που όλοι οι Πρωθυπουργοί έχουν καταγωγή Εβραϊκή 


Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.) είναι Νομικό  Πρόσωπο Δημοσίου

 Δικαίου που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 

και εδραιώθηκε με προνόμια στην Ελλάδα. 


Ελέγχουν τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας  την Ιστορία των Ελλήνων.

                                Δεν θέλουν να αναδεικνύεται ο πολιτισμός της Ελλάδας 

                                            Παγκόσμια τους πρωτοτυπία 

                                Οι Ελληνες είναι οι μόνοι Παγκοσμίως που δεν γνωρίζουν

                                                                  ότι έχουν Βασιλική πόλη τις Αιγές

Ελέγχουν Εφημερίδες και δημοσιογράφους 

Ελέγχουν  ποιο κόμμα θα βγει πριν βγει μέσω ψευδών αποτελεσμάτων .

Εκλέγουν Πρωθυπουργούς μόνο Εβραίους 

Εκλέγουν  Προέδρους Δημοκρατίας εξαρτώμενους από διορισμούς

Εκλέγουν όλους τους  Διορισμένους στο Κράτος μέσω των κομμάτων 


Έχουν ειδικά προνόμια στην φορολογία και στα εργοστάσια τους στην Ελλάδα 

                       και θέσεις κλειδιά  μέσα σε όλα τα Υπουργεία. 

Ένα ξένο Έθνος μέσα στην Ελλάδα που έχει προνόμια υπόδουλους τους Έλληνες


Αυτοί έκλεισαν Φυλακή τους Ήρωες 1821. Αυτοί καταστρέφουν την οικονομία 

των Ελλήνων κάθε 20 χρόνια γενιές και γενιές μέσω της Τράπεζας Ελλάδος 

και τον Άρειο Πάγο Μοναδικός εχθρός τους ο Ελληνικός Λαός .         

 Ο Ιδιοκτήτης ο νόμιμος της Ελλάδας  Εθιμικά 

   Διαχρονικά είναι ο Θεσμός των Ελλήνων 

     με έδρα την ιερή πόλη Αιγές ο Ηγεμών

Με πρώτο Βασιλέα των Ελλήνων στο Πανελλήνιο 

           τον    Μεγάλο  Αλέξανδρο 

  ο Παγκόσμιος Εκπρόσωπος του Ελληνισμού

  με Παγκόσμια αποδοχή από την Αγία Γραφή 

  με ψήφο από όλους τους Δήμους - Πόλης Κράτη 

        Και με αποδοχή Βασιλικής Ιεροσύνης 

    των δυο οίκων Ηρακλή - Αιακού εκ του Διός

  Θεσμικά Βασιλεύς των Περσών και Αιγυπτίων 

  Εθιμική Βασιλική τριών Βασιλείων η πόλη Αιγές

 


Όπως ισχύει η Βασιλεία των Άγγλων      ο Θεσμός με έδρα το Μπάκιγχαμ

Όπως ισχύει η Βασιλεία των Ισπανών     ο Θεσμός με έδρα την Μαδρίτη

Όπως ισχύει η Ιεροσύνη των Καθολικών ο Θεσμός με έδρα το Βατικανό

Όπως ισχύει η Ιεροσύνη των Ορθοδόξων ο Θεσμός με έδρα την Κων/πολη 


       Ο Παγκόσμιος  Πολιτισμός  ο Ελληνισμός  ο  Εθιμικός  Θεσμός

      στην ιστορία των Εθνών στα Μουσεία και με αποδοχή της UNESCO

Η Βασιλεία και η Ιεροσύνη των Ελλήνων οι Θεσμοί έχουν έδρα τις Αιγές 


Στους Θεσμούς δεν παίζει ρόλο το Πρόσωπο αλλά το αξίωμα και η έδρα


  Η έδρα ορίζει τον Θεσμό σε κάθε Βασιλεία ή ιεροσύνη στα Έθνη 

  Και ο Θεσμός διέπεται από το Εθιμικό καταστατικό της πόλεως   

          

          

 Βήμα Βήμα θα σας αποδείξουμε τις παρατυπίες  των κομμάτων της Βουλής

 διότι εάν η Πρόεδρος δεν είναι νόμιμη τότε και τα κόμματα είναι παράνομα.

Τα κόμματα της Βουλής φέρουν διεθνή ευθύνη για παραλήψεις και εσκεμμένες 

πράξεις  κατά του Ελληνικού λαού και των διεθνών συμβάσεων με ποινικό.                  


Ο Εθιμικός Θεσμός των Αιγών διασφαλίζεται:

                 α. Από το Σύνταγμα των Ελλήνων 

                 β. Από το Καταστατικό των Βασιλείων και των Ιερατείων

                 γ. Από το Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών 

                 δ. Από το καταστατικό του Δικαστηρίου της Χάγης .

                 ε. Από το Καταστατικό της πόλεως  Αιγές  ο Ηγεμών 


 Ο Ελληνισμός είναι το Παγκόσμιο φως στα Έθνη. Η έδρα ορίζει Οντότητα 

                 η πόλη Αιγές ορίζει τον Παγκόσμιο Ελληνισμό 

Η πόλη Αιγές ορίζει το Βασίλειο Ελλάς. Η Ιθάκη του Ελληνισμού είναι η Αιγές

Το Βέλος το Εθιμικό Δίκαιο των Ελλήνων

           θα περάσει 12 κριτήρια ή τους Πέλεκυς  για να ορίσει την εξουσία του


Αναλυτικά  έχουμε :

α.   Από την Ιστορία των ΕλλήνωνΠερσώνΑιγυπτίων και Ρωμαίων π.Χ. 

β.   Από την Ιστορία των Reich – Αυτοκρατορίες  π.Χ  και μ.Χ. 

γ.   Από την  Παλαιά Διαθήκη, την ιστορία των Εβραίων 

δ.   Από το Σύνταγμα των Ελλήνων 

ε.   Από τους τρεις Κλάδους του Ελληνικού Στρατού

στ. Από το καταστατικό των Δήμων – Πόλεων Κρατών και άρθρο 105

ζ.   Από το καταστατικό των Ηνωμένων ΕθνώνΔιεθνές Δίκαιο - Πολιτισμός

η.   Από το  καταστατικό της Χάγης  -  Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο

θ.   Από το  καταστατικό της UNESCO  Παγκόσμιος Πολιτισμός των Εθνών

ι.  Από το  καταστατικό  των Μη Κερδοσκοπικών εταιριών - Μη Κυβερνητικές 

ια. Από το Αγγλικό δίκαιο που ισχύει στην Ελλάδα                             

ιβ. Από τις Διεθνείς Συμβάσεις  των Ηνωμένων Εθνών    

  α. Αρχαία Ελλάδα η Ιστορία των Θεσμών των Ελλήνων

     Ηρόδοτος, Αρριανός, Πλούταρχος - Ακαδημία Αθηνών

                         Μουσεία - UNESCO     Βασιλεία Αυτοκρατορία των Ελλήνων         

          Το πρώτο Reich στην Ευρώπη

                 

Η Θεσμική  Εθιμική  Βασιλεία  των  Ελλήνων των πόλεων - Κρατών.

Ανακηρύχτηκε το 336 π.Χ. με πρώτο Βασιλέα τον Αλέξανδρο Γ  των δυο 

Βασιλικών Οίκων των Ελλήνων του Ηρακλή και Αιακού εκ του Διός στην πόλη

Κόρινθο με ψήφο από τους δώδεκα εκπροσώπους όλων των πόλεων Κρατών 

 

Η έδρα της Πανελλήνιας Βασιλείας  ήταν στην η ιερή πόλη Αιγές που όριζε την 

                           έδρα της Πανελλήνια Συνέλευσης                             

  και  την έδρα του Πανελλήνιου στρατοπέδου όλων των Οπλιτών Πολιτών .


         Στην Αρχαία Ελλάδα η πόλη Αιγές είναι η έδρα του Διός. 

     

Το νόμισμα των Αιγών ο Βασιλεύς Αλέξανδρος Γ  και ο Ζεύς με τον Αετό


Ο Στρατός ο Πανελλήνιος στην πόλη Αιγές είχε έμβλημα τον Αετό του Δία  

Οι Οπλίτες στην πόλη Αιγές  προσδιόριζαν  στράτευμα  θεϊκό με Πολέμαρχο

εκπρόσωπο του Ηρακλή και Αιακού δηλαδή του Δία  ήταν η ανώτατη τιμή.


Οι Οπλίτες από όλοι την Ελλάδα στην ουσία υπάγονταν στον Βασιλικό οίκο

του Βασιλείου της πόλης Κράτους τους και με Αρχηγό εντολοδόχο Θεού.

Η πόλη ορίστηκε Νεκρόπολη μόνο Βασιλέων Ηρακλειδών, Αιακιδών δηλαδή

                           πόλη ιερή των παίδων του Δία .             UNESCO

  Στις Αιγές ενταφιάζονται μόνο Ηρακλείδες και Αίακες Βασιλείς Θεσμικά. 


 Οι Πανελλήνιοι  Ήρωες των Ελλήνων ήταν ο Ηρακλής, ο Αιακός

                 Και ο Αλέξανδρος Α  Και οι  τρεις έχουν έδρα Αιγές 

   Πανελλήνιος Πρόεδρος  και Πανελλήνιος Βασιλεύς έχουν έδρα Αιγές  

                           Φίλιππος  Β και ο Αλέξανδρος  Γ 

         Πανελλήνια Πόλη Και Βασιλική Και Ιερή είναι μόνο μία η Αιγές  


Οι Ολυμπιακοί Αγώνες  έχουν γενάρχη τον Ηρακλή που τους θέσπισε προς 

τιμήν του Δία. Η πόλη ορίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες διότι πριν την

εκστρατεία έγιναν Αγώνες Αθλητικοί στις Αιγές προς τιμήν του Δία εκ του

εκπροσώπου του Ηρακλή τον Βασιλέα, Αρχιερέα, Πολέμαρχο των Ελλήνων                  

                                Ηρακλείδη Αιακίδη Αλέξανδρο ΓΗ πόλη Αιγές είναι του οίκου του Ηρακλή δηλαδή όλων των Βασιλείων

                     των Ηρακλειδών, Σπάρτη, Άργος, Μεσσήνη... 

Η πόλη Αιγές είναι του οίκου του Αιακού δηλαδή όλων των Βασιλείων 

    των Αιακιδών, Μολοσσία ( Ήπειρος ), Αίγινα, Σαλαμίνα, Φθία, Πέργαμος..

Η πόλη Αιγές είναι η ιερή και Βασιλική όλων των Πόλεων - Κρατών  στο 

    Πανελλήνιο δηλαδή όλων των Ελλήνων Οπλιτών - Πολιτών Παγκοσμίως 

Η πόλη Αιγές είναι η ιερή και Βασιλική σε τρία Βασιλεία  Ελλήνων, Περσών, 

   Αιγυπτίων και σήμερα Εθιμικά σε 27 Κράτη που προήλθαν από τα Βασιλεία

Η πόλη Αιγές είναι η ιερή και Βασιλική  λόγο του Ηρακλή του Δήμου της 

                                       Μαδρίτης και της Βασιλείας της Ισπανίας

Η πόλη Αιγές είναι η ιερή και Βασιλική  λόγο του Ηρακλή του Δήμου του 

                                       Μονακού και του Πριγκιπάτου του Μονακού 

Η πόλη Αιγές είναι ιερή και Βασιλική και είναι στον κατάλογο της UNESCO 

                                  με αποδοχή 193 Κράτη των Ηνωμένων Εθνών  

Η πόλη Αιγές λόγο ιερή και Βασιλική υπάγεται στο Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο   

                                  στις  Διεθνείς  Συμβάσεις  


 Με βάση την ιστορία των Ελλήνων, Περσών, Αιγυπτίων, Ρωμαίων, Ινδών 

                                          και Εβραίων

  Η Βασιλεία του Αλέξανδρου Γ είναι η Αυτοκρατορία των Ελλήνων 

           και ονομάζεται Παγκόσμιος Πολιτισμός του Ελληνισμού

          με Βασιλική πόλη τριών Βασιλείων την ιερή των Ελλήνων Αιγές

  

Η Βασιλεία του Αλέξανδρου Γ υπάγεται  στο  Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο είναι η 

βάση του καταστατικού του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης με το άρθρο 38.


    Με βάση την ιστορία και τους Θεσμούς της Αρχαίας Ελλάδας η πόλη Αιγές     

είναι η έδρα της Πρώτη Βασιλείας  Και Ιεροσύνης  στην  Ελλάδα


β.Τα Reich ή Βασίλεια-Αυτοκρατορίες στην Ευρώπη

  

Reich  Η λέξη  Ράιχ  σημαίνει στην Ευρώπη  « Βασίλειο  - Αυτοκρατορία » 

Τα Reich ή Βασίλεια Αυτοκρατορίες στην Ευρώπη είναι:


α. Το πρώτο Reich στην Ευρώπη  

     Η πρώτη Βασιλεία Αυτοκρατορία είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου

                                   των Ελλήνων με έδρα την πόλη Αιγές. 

     


               


          Έμβλημα του Βασιλικού οίκου του Ηρακλή ο Αετός του Δία 

             Έμβλημα των Ηρακλειδών με έδρα Αιγές ο Αετός του Δία 

 Έμβλημα της Βασιλείας των Ελλήνων έδρα Αιγές ο Αετός του Δία 


Ο πρώτος Βασιλεύς των Ελλήνων ο Ηρακλείδης Αίακας Αλέξανδρος  Γ

Ο πρώτος Αυτοκράτωρ της Ευρώπης με έδρα Αιγές 

Αιγές πόλη Αυτοκρατορική, Ιερή στην Ευρώπη

Αιγές πόλη Αυτοκρατορική, Ιερή στην Ασία

Αιγές πόλη Αυτοκρατορική, Ιερή στην Αφρική 

Αιγές πόλη Αυτοκρατορική, Ιερή σε τρεις  Ηπείρους 

Αιγές πόλη Παγκόσμιου Πολιτισμού των Ηνωμένων Εθνών κατάλογος UNESCO


        Είναι η μοναδική πόλη  Βασιλική  Αυτοκρατορική, ιερή και Νεκρόπολη

        Σε τρις Ηπείρους  Θεσμικά και Εθιμικά Παγκόσμια λόγο UNESCO ΟΗΕ

Και υπάγεται στο Εθιμικό Δίκαιο άρθρο 38 του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης               

                              Ο Δίας στον Θρόνο με τον Αετό   

                         Αρχαιολογικό Μουσείο Δίον στην Πιερία .
 Μουσείο:  Ο Δικέφαλος Αετός  είναι και αυτό Έμβλημα του Δία

               Έμβλημα δηλαδή της πόλης Αιγές  της ιερής του Δία 

     

                                                          

  Αετός Έμβλημα του Πανελλήνιου Στρατού των Ελλήνων με πρώτη έδρα

                                και αμεταβίβαστη η πόλη Αιγές .

     


β. Το δεύτερο Reich στην Ευρώπη 

    

   Η  δεύτερη Αυτοκρατορία είναι των Ρωμαίων με έδρα την πόλη Ρώμη όπου 

   χωρίστηκε διοικητικά σε Ανατολική και Δυτική  Ρωμαϊκή αυτοκρατορία

   με έδρες την Κωνσταντινούπολη και την Ρώμη.

   

  Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία υιοθέτησε τον Αετό του Διός στις Φάλαγγες της

  μετά την νίκη επί της Αρχαίας Μακεδνίας. Η Ρώμη είχε ναό του Διός Στάτορος

  Ο Αετός  της Αυτοκρατορίας των Ρωμαίων είναι του Διός και η έδρα στους 

  ανθρώπους δόθηκε ΜΌΝΟ στην Βασιλική πόλη  Αιγές που όριζε και Αρχιερέα

  τον μοναδικό Βασιλέα τον Αλέξανδρο Γ στο Πανελλήνιο.

   

                     

                   Έμβλημα ο Δικέφαλος Αετός  των Βασιλείωνγ.  Το Τρίτη Αυτοκρατορία ή Reich στην Ευρώπη με  δικέφαλο Αετό του Διός 


     

     είναι  Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους


            Και ήταν σε τέσσερα χρονικά διαστήματα σε τρεις   

 

  

     Ιδρύθηκε το 800 μ.Χ. με πρωτεύουσα το Άαχεν στην Γερμανία .


                                      Και είχε τέσσερα χρονικά  διαστήματα 


     Έμβλημα είχε τον δικέφαλο Αετό που πήρε από την Ρώμη. 


     Ο Δικέφαλος Αετός υπήρχε στην πόλη Αιγές στον Ναό του Δία


                         όπου όλα τα ιερά λεηλατήθηκε από τους Ρωμαίους.

          

                    

2.   1871-1918 Η Γερμανική Αυτοκρατορία ( αναφερόμενο ως Kaiserreich)

                     

3.   1918-1933 Η Δημοκρατία της Βαϊμάρης

                   

4.   1933-1945 Τρίτο Ράιχ και Β' Παγκόσμιος Πόλεμος   με έδρα το Βερολίνο

  


Με βάση τις Βασιλείες, Αυτοκρατορίες και Ιεροσύνη στις Ηπείρους-ΟΗΕ-UNESCO

Η πρώτη Αυτοκρατορία στην Ευρώπη έχει έδρα την πόλη Αιγές με Παγκόσμιο 

                                   έμβλημα τον Αετό του Διός  ή  Ζεύς.


Όλα τα βασίλεια και Αυτοκρατορίες υιοθέτησαν τον Αετό των Αιγών του Διός 

                         έμβλημα της Ελευθερίας και Θεϊκής Δύναμης  


Όλα τα Βασίλεια έχουν Εθιμική Θεσμική έδρα την πόλη των Βασιλείων του Διός 

       του Παγκόσμιου Πολιτισμού των Ηνωμένων Εθνών - UNESCO τις Αιγές


            Σήμερα  Πολιτιστικά έχουμε το Τέταρτο  Reich  με τέσσερις πόλης  

                                 Αιγές   -  Ρώμη  -  Άαχεν  -   Βερολίνο

 


γ. Η Αγία Γραφή  -  Σύνταγμα των Ελλήνων   Η Αγία Γραφή  υπάγεται στο Σύνταγμα των Ελλήνων  

                         Και έχει δυο Διαθήκες την Παλιά και την Νέα    Άρθρο 3.3  του Συντάγματος

   Tο κείμενο της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο.

   H επίσημη μετάφρασή του σε  άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται 

   χωρίς την έγκριση της Aυτοκέφαλης  Eκκλησίας της Eλλάδας  και 

   της Mεγάλης του Xριστού Εκκλησίας στην Kωνσταντινούπολη.  Ο Νόμος το Σύνταγμα της Ελλάδας  ορίζει  να αποδεχτούμε αυτά που λέει 

                                    η Αγία Γραφή  ως έχει δεν δέχεται άλλη ερμηνεία .

      Εδώ είναι Υπόλογοι όλοι οι Πολιτικοί και η  Πρόεδρος της Δημοκρατίας  

                                 στον Ελληνικό λαό στην εφαρμογή του Συντάγματος 


         Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής πρέπει να αποδίδεται ακριβώς 

                                 η σωστή στα Έθνη

Οι Βασιλιάδες , οι Αρχηγοί Κρατών  και οι κληρικοί παίρνουν κατά γράμμα

την Αγία Γραφή και έχουν  δημιουργήσει πολέμους με εκατομμύρια αθώο αίμα. 

Υπόλογοι με πολύ βαριές Ευθύνες  σε  όλα τα  Έθνη είναι:

  

        α. Η Εκκλησία της Ελλάδος με βάση το άρθρο 3.3. του Συντάγματος 

        β. Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.) είναι Νομικό 

              Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται στο  Υπουργείο Εθνικής

               Παιδείας  & Θρησκευμάτων  


Το ΚΙΣ  το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο φέρει την μεγαλύτερη ευθύνη 

διότι τα κείμενα τα αυθεντικά είναι γραμμένα από Ραβίνους – Εβραίους

Δεύτερον το ΚΙΣ  ελέγχει τι θα γραφεί στα βιβλία στο Υπουργείο Παιδείας .   Θέμα : Η Διεθνείς Συνθήκη  η  Συμφωνία των Πρεσπών

               Αντιμέτωπη  με το  Άρθρο 3.3 του Συντάγματος    

        Και το Άρθρο 38 της Χάγης – Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο

     


     Παλαιά  Διαθήκη  Μεταφρασμένη   ΚεφάλαιοΑ  Μακκαβαίων 


1. Ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας, γιος του βασιλιά Φίλιππου, ήρθε από τη χώρα 

     των Χετιίμ και νίκησε το Δαρείο, βασιλιά των Μήδων και Περσών, κι έγινε 

      βασιλιάς στη θέση του Δαρείου, όπως βασίλευε ήδη και στην Ελλάδα. 

2. Ο Αλέξανδρος έκανε πολλούς πολέμους, κυρίεψε πολλές οχυρωμένες πόλεις

     και θανάτωσε τους τοπικούς βασιλιάδες.

3. Έφτασε μέχρι τα πέρατα της οικουμένης, πήρε λάφυρα από πολλά έθνη και

                        χάρη σ’ αυτόν επικράτησε ειρήνη στη γη.     Παλαιά  Διαθήκη  Μεταφρασμένη   Κεφάλαιο 8 :  ΔΑΝΙΗΛ    

                     

                           Η σημασία του δεύτερου οράματος     


15.Ενώ εγώ, ο Δανιήλ, έβλεπα το όραμα και ζητούσα να το καταλάβω, στάθηκε 

     μπροστά μου κάποιος με όψη άντρα

16.Τότε άκουσα μια ανθρώπινη κραυγή μέσα από τον ποταμό  Ουλαΐ, που έλεγε: 

                       «Γαβριήλ, κάνε να καταλάβει αυτός το όραμα». 

17.Ο Γαβριήλ ήρθε κοντά μου.Τότε εγώ τρόμαξα κι έπεσα με το πρόσωπο στη γη 

    Αυτός όμως μου είπε: «Κατάλαβε, εσύ άνθρωπε το όραμα αναφέρεται στο 

    τέλος των καιρών».

18.Ενώ αυτός μου μιλούσε, εγώ κοιμόμουν βαθιά με το πρόσωπό μου στη γη. 

     Με άγγιξε όμως και μ’ έκανε να σταθώ όρθιος.

19.«Εγώ», μου είπε, «θα σου γνωρίσω τι θα γίνει στο τέλος, σε συγκεκριμένο 

      χρόνο, όταν η οργή του Θεού θα πάψει.               

20.Το κριάρι που είδες με τα δύο κέρατα, είναι οι βασιλιάδες των Μήδων 

      και των Περσών

21.Ο τράγος είναι το βασίλειο των Ελλήνων, και το κέρατο το μεγάλο ανάμεσα 

     στα μάτια του, αυτός είναι ο πρώτος βασιλιάς

22.Το ότι το κέρατο συντρίφθηκε και στη θέση του βγήκαν άλλα τέσσερα, 

     σημαίνει ότι τέσσερα βασίλεια θα προέλθουν από το έθνος αυτό, αλλά δε 

     θα έχουν τη δική του δύναμη. 

    

    

               Συμβούλιο Ασφαλείας Ηνωμένων Εθνών

             Ρωσία,  Κίνα, Αγγλία, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες 


       Με βάση το Διεθνές Σύμφωνο Κρατών ή Καταστατικός  Χάρτης του 

            Συμβουλίου Ασφαλείας  Επιβάλλεται  Επέμβαση Κεφάλαιο 8.

  

Απαγορεύεται η επέμβαση εις τα εσωτερικά ενός Κράτους εκτός και εφόσον 

          υπάρχει ήδη πραγματική διατάραξη της ειρήνης και ασφάλειας 


Το Αρχαίο Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίο Δανιήλ Κεφάλαιο 8 

παράγραφοι 5,8,21 προσδιορίζει την Ελλάδα  Βασίλειο με έδρα την πόλη Αιγές 

Το μεταφρασμένο δεν αναφέρει την έδρα της Βασιλείας των Ελλήνων  τις Αιγές

Ο λόγος της παράληψης η Βασιλική Θεσμική έδρα ορίζει Έθνος Θεσμικά 

                                      και Εθιμικά με βάση το Δικαστήριο της Χάγης 

 

Τα Ηνωμένα Έθνη με λάθος κριτήρια προέβηκαν στην διεθνή Σύμβαση  

          των Πρεσπών όπου υπάρχει  πραγματική διατάραξη της 

                                ειρήνης και ασφάλειας

Ελλάδας με Σκόπια και την εκμεταλλεύονται η Αλβανία και η Τουρκία 

 


     Παλαιά  Διαθήκη.  Αρχαίο Κείμενο   Δανιήλ   Κεφάλαιο 8                      


  5. κα γ μην συνων κα δο τργος αγν ρχετο π λιβς π 

      πρσωπον πσης τς γς


  8. κα  τργος τν αγν μεγαλνθη ως σφδρα, κα ν τ σχσαι 

      ατν συνετρβη τ κρας ατο τ μγα,


21.  τργος τν αγν βασιλες Ελλνων κα τ κρας τ μγα, 

     ν ναμσον τν φθαλμν ατο, ατς στιν βασιλες πρτος

        

      Η παράγραφος 21 είναι ξεκάθαρη αναλυτικά έχουμε 

                                         ο Λόγος η Σοφία αναφέρει     

        Ο Τράγος  με έδρα τις Αιγές είναι ο πρώτος Βασιλεύς των Ελλήνων                              

        Στην Αρχαία Ελλάδα  στην πόλη Αιγές ο Ηγεμών ονομαζόταν Τράγος 

 Ο ιδρυτής της πόλης Αιγές  ο Ηρακλείδης Κάρανος ονόμασε την πόλη Αιγές

 από την Αίγα – Κατσίκα. Είχε πάρει χρησμό από την Πυθία να κάνει την πόλη

 του εκεί που θα δει να ξαπλώνουν πολλές Αίγες – Κατσίκες.  Το μέρος το βρήκε 

και ονόμασε την πόλη Αιγές . 


Οι  Λόγοι  που ονόμασε την πόλη Αιγές ήταν πρώτον ότι Αίγα φύλασσε τον Δία  

και ο Κάρανος  ήταν Ηρακλείδης  απόγονος του Ηρακλή γιος του Δία .

     Επίσης  η πόλη του Βασιλείου του Ποσειδώνα στον Βυθό της Θάλασσας 

ονομαζόταν Αιγές  και τρίτον λόγο του χρησμού.  


Ο Κύριος ο Ηγεμών της πόλης Αιγές  ήταν εκ φύσεως ο Τράγος  όπως σε κοπάδι 

από Κατσίκες . Η Αίγα, Κατσίκα ήταν ιερή είναι η αφθονία σε κάθε οίκο.                  

Έτσι ο Ηρακλείδης Κάρανος τα νομίσματα που έκοψε έβαλε επάνω τον Τράγο 

ως Ηγεμών των Αιγών η πόλη με τους παραγωγικούς δημιουργικούς ανθρώπους  

προς τιμήν του θεού Δία . 


Όλοι οι Ηγεμόνες των Αιγών ονομαζόταν τιμητικά  Τράγοι  είναι οι Ποιμένες  του 

εκλεκτού κοπαδιού του Δία και οι Υπασπιστές,( Ε.Δ. ) Φύλακες  Αιγών 

                                               οι Αετοί της Ελλάδας.


Απόδειξη τα Αρχαία Νομίσματα ΑιγώνΔημοσιεύτηκε το 1830 στο έργο του Δανού αρχαιολόγου

         Peter Oluf Bröndsted, "Reisen und Untersuchungen in Griechenland".

 Εικόνα αρχαίου μακεδονικού νομίσματος   όπου η μπροστινή πλευρά είναι ο 

Τράγος  ( Ο πρώτος Ηγεμών της πόλης Αιγές ο Ηρακλείδης  Κάρανος).


Από 1830  γνώριζαν  για τον Τράγο των Αιγών.

 

Ο  Θεός  μέσω του Αρχάγγελου Γαβριήλ  επιβεβαιώνει την ιστορία των Ελλήνων

O  Θεός  είναι ο λόγος , το φως, το δίκαιο, η αλήθεια, και ο κριτής  στα Έθνη.

 

  Άγγελος  αναφέρει στον Δανιήλ  κεφάλαιο 10  παράγραφος 20 και 21 

                              υπάρχει Αρχάγγελος  για κάθε Έθνος

                   Οι Αρχάγγελοι των Εθνών ο λόγος μάχονται το Άδικο

 

   Στην Αρχαία Ελλάδα όλοι οι Αγώνες έχουν λόγο  ( Τιμή, Όρκος, Φιλότιμο )

                                                            την Αδικία

               

Ο Αρχάγγελος  Γαβριήλ  πήρε αποστολή 

                                                για το χαρμόσυνο μήνυμα στην Παναγία   


                


Ο Αρχάγγελος  Γαβριήλ  πήρε αποστολή για να ενημέρωση την ταυτότητα

του Βασιλέα που θα φέρει την ειρήνη στα Έθνη

                                        την έδρα του, το βασίλειο του, το Έθνος του  

Ο Ηγεμών των Αιγών είναι ο Ποιμένας των Ελλήνων στην Βασιλεία του Θεού

Ο Θεός ορίζει τα Βασίλεια και τους Βασιλείς 

                                                               Και όχι τα Κράτη Μεγάλες Δυνάμεις

                

 Η μη αποδοχή του Λόγου  από Αρχάγγελο είναι η μη αποδοχή του Θεού

         

Οι Αρχάγγελοι των Εθνών υπερασπίζονται τον λόγο 

                                                             και όχι το Έθνος τους στην Αδικία


 Ο λόγος του Αρχάγγελου Γαβριήλ είναι ο λόγος του Θεού και ο νόμος

                     των Ελλήνων στο Σύνταγμα της Ελλάδος  με το άρθρο 3.3 

                     η βάση της ύπαρξης των Ιερατείων 

 

Η Εθιμική έδρα Θεσμού Βασιλείας ορίζει Έθνος με βάσει τα Ηνωμένα Έθνη 

και το Διεθνές  Δικαστήριο της Χάγης. 

                  Ο Λόγος του Θεού είναι η αλήθεια στα Έθνη                   

            Η πόλη Αιγές ορίζει το Έθνος - Κράτος - Βασίλειο η Ελλάς


  


   Θέμα:  Βίβλος  Δανιήλ . Κεφάλαιο 8  παράγραφος 21 


                  Στην Ρωσική, Γερμανική, Αγγλική, Γαλλική, ΗΠΑ


                                                          

                             Ρωσία  144.5  εκατομμύρια  Ορθόδοξοι               

      Библия 

21. А козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между 

      глазами его, это первый её царь

 

                          Γερμανία 80.  εκατομμύρια  Καθολικοί, Προτεστάντες  

     Luther  1912 – DEUTSCH

21. Der Ziegenbock aber ist der König in Griechenland. Das Horn zwischen 

      seinen Augen ist der erste König.

      DEUTSCH

21. der zottig Ziegenboch das raich der Griech. Das grobe Horn zwischen den

      Augen des Ziegenbocks  ist  der erste König des Griechenreiches.

 

 

             Αγγλία  Κοινοπολιτεία 1.700 'Ένα δις επτακόσια εκατομ.  

 

  

    21. And the rough goat is the king  of  Grecia: and the great horn that is 

          between his eyes is the first king

 


                                     Γαλλία  67.  Εκατομμύρια

        le livre en français   

    21. Le bouc velu, c’est le roi de Grèce, et la grande corne entre ses yeux, 

          cest le premier roi.

                    Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής  328.  Εκατομμύρια

     The book in america  

   21.The shaggy goat is the king of Greece, and the large horn between its 

        eyes is the first king. 

 

 

     Δεν αναφέρεται πουθενά η πόλη Αιγές η έδρα της Βασιλεία των  Ελλήνων

     Στην Αγία Γραφή στα Έθνη μόνο στα Αρχαία Ελληνικά και Εβραϊκά

     Πόσα εκατομμύρια κόσμος δεν γνωρίζει τι είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ .

     Αλλά αναφέρουν μόνο ότι είναι ο Πρώτος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

                         

Τον Πρώτο λόγο έχει η Σεβαστή της Βασίλισσα η Ελισάβετ 

Η Εθιμική Βασίλισσα έχει υποχρέωση να διαφυλάττει Και να υπερασπίζεται 

                       ως Αρχηγός Εκκλησίας τον λόγο του Θεού  στην Κοινοπολιτεία 

     Δεύτερος λόγος  είναι ο Σύζυγος της λέγεται Φίλιππος  λόγο του Φίλιππου Β  

                      από την ιερή πόλη Αιγές  Και είναι Πρίγκιπας της Ελλάδας. 

                      πρέπει να διαφυλάξει την τιμή του συζύγου και του Βασιλείου 

Τρίτος λόγος η Τιμή του Συζύγου είναι η Νομιμότητα του γάμου και των διαδόχωνΌπως και η Σεβαστή Βασιλομήτωρ της Ισπανίας ως Πριγκίπισσα της Ελλάδας 

                         όπου υπάρχουν τα ίδια θέματα και στο Βασίλειο της Ισπανίας.


Όπως και ο Σεβαστός Πρόεδρος της Ρωσίας ως Ορθόδοξο Έθνος  πρέπει να

                                 Υπερασπιστεί τον λόγο του Θεού

                            και ως  μέλος  του Συμβουλίου  Ασφάλειας του  ΟΗΕ                     

                            να ζητήσει την εφαρμογή του  Διεθνούς Δικαίου

                                           στην εφαρμογή των Διεθνών  Συμβάσεων 

 

Όπως και οι Έλληνες, Ελληνίδες  να διεκδικήσουν τον λόγο 

                                            με βάση τα Άρθρο 120

Για τον Βιασμό Ιστορία, Θρησκεία, Πολιτισμό, Ήρωες, Πατρίδα, Όρκος, Θεσμοί

                                    από το Υπουργείο Παιδείας, την Εκκλησία, το ΚΙΣ 

                               την Κυρία Μπακογιάννη  Και την Νέα Πρόεδρο Δημοκρατίας   

  

Καταπάτησαν  λόγο  Θεού  


                        το φως του Παγκόσμιου Πολιτισμού Ελλάδα - Αιγές


                              των  Ηνωμένων  Εθνών  

    

δ.  Το  Σύνταγμα  των  Ελλήνων 


Εδώ είναι υπόλογοι στον Ελληνικό λαό στην εφαρμογή του Συντάγματος :

                               Άρθρα  2.2, 3.3, 12, 28.1, 105

α. Ο Άρειος Πάγος κατά επέκταση η νέα Πρόεδρος Δημοκρατίας Άρθρα

β. Η Βουλή. Ο Πρόεδρος της Βουλής και όλοι οι Βουλευτές  

γ. Ο Ελληνικός Λαός πρέπει να διεκδικήσει το Δίκαιό του  Άρθρο 120


     Άρθρα  2.2 

2. H Eλλάδα, ακολουθώντας τους γενικά αναγνωρισμένους κανόνες 

                                                   του διεθνούς δικαίου....................

     Άρθρα  3.3

3. Tο κείμενο της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο.................. 


     Άρθρα  12

1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και

                           μη κερδοσκοπικά σωματείατηρώντας τους νόμους,


    Άρθρα  28.1 (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι 

    διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους

    σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, 

         αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου 

   Και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου


     Άρθρο 105 : ( Αναγνώριση Εθιμικό Αρχαίο Θεσμικό Δίκαιο της Ελλάδας )

1. H χερσόνησος του 'Αθω, από τη Mεγάλη Bίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί 

   την περιοχή του Aγίου Όρους, είναι, σύμφωνα 

                                                       με το Aρχαίο προνομιακό καθεστώς τουΕφημερίς  Αιγών. Με βάση το Σύνταγμα των Ελλήνων

                            Το άρθρο  12  λέει οι Έλληνες

    έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία


Οι Έλληνες Οπλίτες, Πολίτες  ίδρυσαν την Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

                        Μακεδονική Φάλαγγα   μέσα στην ιερή Βασιλική πόλη Αιγές

                       Είναι ο Πανελλήνιος Στρατός με Εθιμική έδρα την πόλη Αιγές

          

Οι Έλληνες Οπλίτες, Πολίτες  ίδρυσαν  τον  Σύλλογο  

                       Μακεδονική Συνέλευση μέσα στην ιερή Βασιλική πόλη Αιγές

                   Είναι ο Πανελλήνια Συνέλευση με Εθιμική έδρα την πόλη Αιγές


   Το άρθρο 105 το Αρχαίο προνομιακό καθεστώς της Αρχαίας Ελλάδας

                         είχε  δυο  στοιχεία  Θεσμικά την ιεροσύνη και την Βασιλεία

                         η ιεροσύνη ήταν στο Άγιο Όρος και η Βασιλεία στις Αιγές

                         το άρθρο αναγνωρίζει το Εθιμικό καθεστώς και των δυο    

                         με βάση το άρθρο 28 του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης

 

   Το Άρθρα 3.3  προσδιορίζει τον Θεσμό τον προνομιακό του άρθρου 105

                Tο κείμενο της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο.

                            τργος τν αγν βασιλες Ελλνων  - 

Ο Αλέξανδρος Βασιλεύς  ΕλλήνωνΗ Βασιλεία των Ελλήνων με έδρα Αιγές


  Η πόλη Αιγές λόγο που είναι στον κατάλογο του Παγκόσμιου Πολιτισμού 

           της UNESCO υπάγεται στις Διεθνείς Συμβάσεις  άρθρο 28.1 

                                               και στο Διεθνές Δίκαιο  άρθρο 2.2


Οι δυο Οντότητες του άρθρου 12 με έδρα Αιγές - UNESCO

                       υπάγονται στις Διεθνείς Συμβάσεις και στο Διεθνές Δίκαιο


   Οι δυο Οντότητες του άρθρου 12 με έδρα Αιγές 

  Υπάγονται στις Διεθνείς  Συμβάσεις όπου σύμφωνα με τα  Ηνωμένα  Έθνη 

 ο Κοινός Πρόεδρος 

εκπροσωπεί τον Θεσμό σε όλα τα Κράτη μέσα σε έδρα ιερατείου ή Βασιλείας

Η Προεδρία της πόλης Αιγές η Θεσμική διασφαλίζεται από το δικαστήριο 

                   της Χάγης  με το Εθιμικό Δίκαιο άρθρο 38          Ο Πρόεδρος της  Βουλής των Ελλήνων, τα κόμματα και ο Άρειος Πάγος

μπορούν να αγνοήσουν  τις  Νομοθεσίες που περιβάλουν  την 

Προεδρία των Αιγών την Εθιμική των Ελλήνων και Θεσμική Στρατού, Βουλής

                              για την Προεδρία της Δημοκρατίας

                              ο Θεσμικός ιδιοκτήτης της Ελλάδας

Όταν υπάγεται στο Διεθνές Δίκαιο στις Διεθνείς Συμβάσεις στο Εθιμικό Διεθνές 

Δίκαιο της Χάγης  και στα άρθρα του Συντάγματος  2.2,3.3, 12, 28.1, 105


Ο Πρόεδρος Οντότητας  Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

 με έδρα Εθιμική Βασιλείας  ή Ιεροσύνης  

 σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης 

 εκπροσωπεί τον Θεσμό Παγκόσμια


Η Προεδρία των Αιγών η Εθιμική είναι σε έδρα Βασιλείας και Ιεροσύνης

Η Βασιλική, ιερή έδρα Αιγές διασφαλίζεται από την Ιστορία των Ελλήνων 

Από το Διεθνές Δίκαιο  Σύνταγμα της Ελλάδας άρθρο 2.2 

Από το Εθιμικό Δίκαιο Σύνταγμα της Ελλάδας  άρθρο 105

Από την  Αγία Γραφή Σύνταγμα της Ελλάδας  άρθρο 3.3 

Από το Διεθνές Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών λόγο UNESCO 

Από το Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο του Δ.Δ. της Χάγης  άρθρο 38 

Από το καταστατικό Δήμων είναι σύμφωνα με το Αρχαίο πόλεων Κρατών


 Με βάση όλα αυτά ο Πρόεδρος της Βουλής  Και τα Κόμματα της Βουλής

 στην εφαρμογή του Συντάγματος  για την Προεδρεία της Δημοκρατίας 

 με εντολή του Πρωθυπουργού , Αρχηγών Κομμάτων και εντολοδόχων 

 Έχουν αγνοήσει  πέντε άρθρα του Συντάγματος  2.2, 3.3, 12, 28.1, 105

 Έχουν αγνοήσει το Καταστατικό των Δήμων το Εθιμικό την Βάση του     

 Έχουν αγνοήσει το Καταστατικό του Δ.Δ. της Χάγης άρθρο 38 

 Έχουν αγνοήσει το Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών Διεθνές Δίκαιο

  Έχουν αγνοήσει την Αγία Γραφή Και την Εθιμική ιστορία τους Ήρωες

 

Με βάση το Νομικό πλαίσιο που σας αναφέραμε η Νέα Πρόεδρος Δημοκρατίας

                                  είναι Παράνομη 

             όπως και τα κόμματα της Βουλής είναι νομικά Παράνομα

  Έχουμε Βιασμό σε όλες τις Νομοθεσίες για τον Ενταφιασμό του Ελληνισμού

                   Μεγάλος Αλέξανδρος,  Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

                               Οι Πολέμαρχοι του Ελληνισμού

      Το άρθρο 120  ορίζει τους Έλληνες  να πάρουν τον Νόμο στα Χέρια τους


ε. Ο  Ελληνικός  Στρατός  

 

                    Όρκος  Οπλίτη


                             Ενεργός  Πολίτης

 

Ο Ελληνικός Στρατός τα θεμέλιά του είναι στο   


                   Θεσμικό  Πανελλήνιο Στρατόπεδο των Αιγών

 


                    Ο Πρόεδρος  Δημοκρατίας


 Ο Πρόεδρος των Ελλήνων είναι ο Αρχαίος ο Πανελλήνιος Θεσμός 

με το Θεσμικό Αξίωμα που προσδιορίζει το άρθρο του Συντάγματος 

με τα εξής προσόντα. 


Ο Εθιμικός πρώτος Οπλίτης Πολίτης της Ελλάδας

είναι μόνο άνδρας Θεσμικά Εθιμικά Ιστορικά με απόφαση Δήμων

 

  Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας είναι ο Αρχηγός Στρατού

       Διασφαλίζεται με το Αρχαίο Εθιμικό Δίκαιο άρθρο 105

                  Και με το 38 άρθρο του Δ.Δ. της Χάγης

      Όπως και με το καταστατικό των Δήμων στην Ελλάδα

  Ο Πρόεδρος είναι ο Πανελλήνιος εκπρόσωπος των Δήμων 

  Νομικά και Θεσμικά θα  έπρεπε να τον ψηφίζει ο Λαός - Δήμοι


  Τα Προεδρικά Διατάγματα θεμελιώνουν Θεσμούς

Εμβλήματα και τον Οπλιτικό Όρκο Αρχαίας Ελλάδας

                     

       Το Έμβλημα των τριών κλάδων του Ελληνικού Στρατού

                           με Προεδρικό Διάταγμα   

      Προέρχεται από τον Θεσμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου

                 Ο Πολέμαρχος των Ελλήνων του Θεού  

                Η  Περικεφαλαία προσδιορίζει τον Αρχιστράτηγο              

                Η  Άγκυρα  προσδιορίζει τον Ναύαρχο

    Ο Αετός προσδιορίζει τον εκπρόσωπο του Διός με έδρα Αιγές

         

    Ο Εθιμικός Θεσμός των Ελλήνων ο πρώτος Οπλίτης Πολίτης

                Των πόλεων Κρατών ορίζει η πόλη Αιγές

                Η Πανελλήνια η έδρα της Συνέλευσης των Ελλήνων

                Η έδρα του Πανελλήνιου Στρατού 

                   

                 Ο Δικέφαλος Αετός είναι Έμβλημα των Αιγών


                       Έμβλημα του Πανελλήνιου Στρατού


         Εθιμικά θεσμικά εκ των Αιγών και με βάση το Σύνταγμα


Όλα τα Εμβλήματα του Ελληνικού στρατού προσδιορίζουν μονάδες του 

                       Αρχαίου Πανελλήνιου Στρατού με έδρα Αιγές


  ΒΣΣ  -  Β  Σώμα Στρατού    Φίλιππος  Β  

                Ήταν Και είναι η αιχμή του Δόρατος  

                Η έδρα του Στρατοπέδου  λέγεται  Αμύντας Γ


 Στην Αρχαία Ελλάδα στις Αιγές υπήρχε το Πανελλήνιο Στρατόπεδο με

 το όνομα Ηρακλείδης Αμύντας Γ προς τιμήν του Πατέρα του Φίλιππου Β

                             Η  Αιχμή της Αρχαίας Ελλάδας

                             Η  Αιχμή της Νεότερης Ελλάδας


Β Σ Σ   Φίλιππος Β   Το Σώμα δεν έκλεισε Εθιμικά Θεσμικά

                            μεταφέρθηκε στην έδρα του στις Αιγές 

 

Α  Μεραρχία    ιαχή των Οπλιτών  

Β  Μεραρχία     Θεά Αθηνά

Ταξιαρχία 32    Μακεδονική Πανελλήνια Φάλαγγα

Ταξιαρχία 33    Μέγας Αλέξανδρος  Βασιλικό Ιππικό Ελλήνων

 

Οι Υπασπιστές οι Ειδικές Δυνάμεις  του Φίλιππου Β  ήταν τρεις  Χιλιαρχίες

                                 με Έμβλημα τον Αετό

   Ειδικές Δυνάμεις  έχουν τρις Μοίρες  και όλες οι Ειδικές Δυνάμεις

  Έχουν έμβλημα τον Αετό με το Σπαθί του Μεγάλου Αλεξάνδρου

 

                 Γ  Σώμα Στρατού - Μέγας  Αλέξανδρος   

 

           Β  Σώμα  Στρατού  -  Φίλιππος  Β

 

           Πανελλήνιος  Πολέμαρχος  Οπλιτών

 

                     Θεσμική  έδρα Αιγές  

 

               ΑΙΓΕΣ  έδρα Εθιμική ΟπλιτώνΟ πρώτο Εθνικός Πολέμαρχος Πατριώτη Φίλιππο Β                              2003  - 2020                      

   Πανελλήνια Φάλαγγα Ελλήνων Οπλιτών Πολιτών 


    Μη Κερδοσκοπική εταιρεία του Ελληνικού Πολιτισμού

   Η πόλη των Θεσμών η Αιγές έχει Εθιμική Στρατιωτική Ιεραρχία 


  Στρατηγείο  Ιφικράτη  -  Στρατηγός  Αυφαντής Γεώργιος

                                       Επίτιμος  Αρχηγός  ΓΕΣ

                                       Επίτιμος  Στρατηγός Αιγών

                                       Γενικός Επιθεωρητής Αιγών 

                  Το Στρατηγείο των διαχρονικών Θεσμών και Αξιών

 

  Στρατηγείο  Παρμενίων - Στρατηγός  Μαυροδόπουλος Παντελής

                                        Επίτιμος Πρόεδρος ΕΑΑΣ

                                        Επίτιμος Διευθυντής Πυροβολικού

                                        Πρόεδρος  ΕΑΑΣ  Αιγών

                 Το Στρατηγείο  Ιωάννη Καποδίστρια  των ΑΕΣ

                                    οι Πρώτοι Εύελπις ήταν του Πυροβολικού

 

  Στρατηγείο  Αντίπατρου - Στρατηγός  Ρουσάκης Θεόκλητος

                                         Επίτιμος Στρατηγός  Β ΣΣ

                                         Διοικητής  Άμυνας  Αιγών - Θεσμών

                  Το Στρατηγείο των Οπλιτών Πολιτών - Εφέδρων   


                Υποδιοικητής  Αιγών Στρατηγός Βερίγος Ζαχαρίας 

 Διοικητής Β ΣΣ ο τελευταίος στην πόλη Βέροια Και ο Εθιμικός 

                 αρωγός στην Ιερή πόλη Αιγές. 

Ο Στρατηγός ο Επίτιμος του Β ΣΣ  ο Κύριος Ρουσάκης Θεόκλητος 

την επίσημη ημέρα αποχώρησης ανέλαβε τα Καθήκοντα του 

Στρατηγού των Αιγών την Άμυνα. 

Ταυτόχρονα την ίδια μέρα παρέδωσε στον Πολιτιστικό Ηγεμών Αιγών

το Έμβλημα του Β ΣΣ. 

Ο τελευταίως Στρατηγός Β ΣΣ  ο Κύριος  Βερίγος Ζαχαρίας με την 

αποδοχή που έθεσε ως Κρητικός την ημέρα της Αποστρατείας είμαι

                                   και ενεργός στις Αιγές.

 Ο Στρατηγός Εθιμικά Θεσμικά ενεργοποίησε το Σώμα στις Αιγές 


 Υπασπιστές οι Πρώτοι Παγκόσμιοι Καταδρομείς , Ειδικές Δυνάμεις

                           O Απρόβλεπτος  Παράγοντας 

  Όλοι οι Στρατηγοί που επάνδρωσαν το Στρατεύματα Αλεξάνδρου 

                             ήταν  Λόγο  Τιμής  - Ελλάδα - Αιγές

        Και  Φιλότιμου Προς τον Καταδρομέα που Εκπαίδευσαν      

                                    

    Διοικητής  Υπασπιστών Ε.Δ. Στρατηγός Μήττας Δημήτριος

    Διοικητής  Α. Χιλιαρχία Ε.Δ. Στρατηγός

    Διοικητής  Β. Χιλιαρχία Ε.Δ. Στρατηγός

    Διοικητής  Γ. Χιλιαρχία Ε.Δ. Στρατηγός


   Στρατηγείο Παρμενίων                   Στρατηγείο Αντίπατρου

   Αρχαία Θράκη  Β Ομοσπονδία        Α Ομοσπονδία Αλέξανδρου Α                

   8 Ίλες    8 Φάλαγγες  Στρατού        8 Ίλες  8 Φάλαγγες  Στρατού


                              Στρατηγείο  Ιφικράτη

              Θεσσαλικό Ιππικό  και  Δώδεκα Φάλαγγες  

 Θεσσαλίας, Μολοσσία, Κρήτης, Αρκαδίας, Σπάρτης, Πλαταιών

Μεσσήνης, Αθήνας, Μέγαρα, Ιωνία, Απόφαση Σ.Υ.Α. συν 2  

 


               Στρατηγείο Υπασπιστών Υποδιοικητής Αιγών


  Προεδρεία Αιγών Ελληνισμός  -  Πολιτισμός  

                            Λοχίας  Ε.Δ.  Β  Μοίρα  Β ΣΣ - Φίλιππος Β

                            Οδυσσεύς, Κωνσταντίνος, Reinchard                     

                            Προεδρία  Βασιλική Χιλιαρχία Υπασπιστών

                            ( Με ενδυμασία Πόντου - Κρήτης Μ. Αλεξάνδρου )

   Αντιπρόεδρος  Λοχαγός  Ε.Σ. 

                        Αλέξανδρος Διοικητής  Βασιλικής  Ίλης  Υπασπιστών

                           ( Με ενδυμασία Πόντου - Κρήτης  Μ. Αλεξάνδρου )


 Ο Θεσμός των Αιγών με Ηγεσία Θεσμικούς Στρατηγούς

 Ο Πρόεδρος έχει τιμηθεί από όλες τις μονάδες του ΒΣΣ  ως εκπρόσωπος 

                  του Μεγάλου Αλεξάνδρου Και Αρχαίου Στρατού

          Τιμής Ένεκεν Πλακέτες και Εμβλήματα Διοικήσεων Μονάδων

    Και με σπαθί του Μεγάλου Αλεξάνδρου με Προεδρικό Διάταγμα  


       


Ο Πρόεδρος  είναι ο Μοναδικός Κάτοικος της Αρχαίας πόλης Αιγές

                      και οντότητα Εθιμική ως Πολιτιστικός Εκπρόσωπος

     Πρόεδρος της Μακεδονικής  Πανελλήνιας  Φάλαγγας των Αιγών

     Πρόεδρος της Μακεδονικής  Πανελλήνιας  Συνέλευσης των Αιγών

     Είναι ο Πρώτος Εθιμικός Οπλίτης - Πολίτης  των ΑιγώνΕλλάδα


   Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Φάλαγγας με έδρα Αιγές

                 Είναι ο Πρώτος Πανελλήνιος Εθιμικός Οπλίτης 

         Με βάση τους Πανελλήνιους Θεσμούς και της πόλης Αιγές 


Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας  Συνέλευσης των Δήμων έδρα Αιγές

                           Είναι ο Πρώτος Πανελλήνιος Εθιμικός Πολίτης

 Με βάση τους Πανελλήνιους Θεσμούς των πόλων Κρατών - Δήμοι 


Ο Πρόεδρος είναι ο πρώτος Πανελλήνιος Εθιμικός Οπλίτης Πολίτης 

                          Στην ιερή και Βασιλική πόλη Αιγές

             Τα Μέλη Αιγών είναι Ενεργοί  Οπλίτες - Πολίτες  Ελλάς

Τα μέλη είναι οι Φύλακες του Ελληνισμού του Παγκόσμιου Πολιτισμού

Τα μέλη είναι οι Φύλακες του Λόγου της Αγίας Γραφής και Ιστορίας 

Τα μέλη είναι οι Φύλακες του Συντάγματος και Διεθνών Συμβάσεων

Τα μέλη είναι υπό του όρκου του Έλλην Οπλίτη 

          Δευκαλίων, Έλλην, Δώρου, Αιγιμιού, Ηρακλή, Αιακού, Ύλλου

          Τήμενου, Αριστόδημου, Κρεσφόντη

          Αμύντα, Λεωνίδα, Αλέξανδρου Α  ο  Εθνικός Ήρωας  Πλαταιών

          Αμύντα Γ, Αλέξανδρου Β, Φίλιππου Β, Μεγάλου Αλεξάνδρου

          Ηρακλή - Μιθριδάτη Α, Μιθριδάτη ΣΤ

          Ιωάννης Καποδίστριας, Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης,....

          Ίων Δραγούμης, Παύλος Μελάς,.....

          Πεσόντες στους Απελευθερωτικούς Αγώνες 

          Πεσόντες στην Εθνική Άμυνα της Ελλάδος εν καιρό Ειρήνης.

      Οπλίτης Πολίτης ...... ΟΡΚΟΣ...... ΤΙΜΗ ......Πεσόντες Ήρωες


            Ο πρώτος Εθιμικός Οπλίτης Πολίτης με έδρα Αιγές 

προσδιορίζει στο Σύνταγμα των Ελλήνων την Πανελλήνια Προεδρία 

                              στην Ελλάδα με διασφάλιση και του Δ.Δ. Χάγης


 Η συμμετοχή των Ανώτατων Στρατηγών θεμελιώνουν τον Θεσμό

                               στο Παγκόσμιο Στερέωμα - Εθιμική Αποδοχή 

   Η Εθιμική Προεδρία Νομικά είναι ανώτερη σε όλα τα Κράτη


Το Σήμα των Ειδικών Δυνάμενων το Τολμών Νικά  ανήκεις στο Β Σώμα 

 Στρατού του Φίλιππου Β Προσδιορίζει τους Υπασπιστές - Ε.Δ. των Αιγών.

 Ο Αετός με το Σπαθί τον Ειδικών Δυνάμεων Προσδιορίζει

                 τον Μεγάλο Αλέξανδρο

                                      ο Πολέμαρχος με το Σπαθί του

                                      με έδρα Αιγές η πόλη του Αετού εκ του Δία - Ζεύς


    Όλοι οι Καταδρομείς οι Έφεδροι του ΒΣΣ  τελούν υπό της πόλη Αιγές

                              του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

             πόσο ποιο κατανοητό να γίνει στους Καταδρομείς όταν όλη

            η Ηγεσία του Β ΣΣ  ήρθε Αιγές ως Ενεργοί  Αξιωματικοί

                                         

    Σήμερα ο Ελληνισμός - Μέγας Αλέξανδρος - Όρκος - Ήρωες - Τιμή

                              Κατά λόγο Θεού  Και Φιλότιμο και πήραν μορφή

 

         Η Ιθάκη στην Οδύσσεια του Ελληνισμού είναι η πόλη Αιγές 

         Η  Πηνελόπη είναι η Ελλάς - Το Φως των Πολιτισμών

         Το  Ανάκτορο των Αιγών είναι η έδρα του Βασιλείου Ελλάς

    Ο  Γέρος ο Βοσκός είναι ο Έντιμος Αξιωματικός  - Όρκος

    Οι Τηλέμαχοι είναι οι Έλληνες Οπλίτες - Πολίτες με έδρα Αιγές


    Οι Έλληνες και Ελληνίδες θα συμμετέχετε στο Ιστορικό Πάνθεον

                                        των Ηρώων 

 Ελάτε να σηκώσουμε τo Φως της Ελλάδας στο Σκοτάδι των Εθνών

        


στ.  Δήμοι – Πόλεων Κρατών   


 

Οι Δήμοι στην Ελλάδα στο καταστατικό τους είναι σύμφωνα 

με τους Θεσμούς των Πόλεων Κρατών της Αρχαίας Ελλάδας

 

Οι Δήμοι δεν μπορούν να αναιρέσουν αποφάσεις από προηγούμενες 

συνελεύσεις  των Δήμων τους ούτε αποφάσεις από ΚΕΔΕ  

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας )

 

Επίσης είναι αδύνατον να μην αναγνωρίζουν αποφάσεις Πανελλήνιες  

όταν συμμετείχαν οι Δήμοι τους στην Αρχαία Ελλάδα .

 

Οι αποφάσεις που είχαν πάρει κρατάνε αιώνια δεσμά τους Δήμους

 

Πανελλήνιο  Καθήκον και Αποφάσεις

 

1.Ο εκάστοτε  Πρόεδρος  των  Πόλεων Κρατών - Δήμων πρέπει να   

   διαφυλάττει την Πανελλήνια έδρα της Συνέλευσης  το καθήκον


  Ο Ηρακλείδης Λεωνίδας υπερασπίστηκε την Πανελλήνια έδρα του την

  Ανθήλη - Θερμοπύλες την Ελλάδα.

  Ο Όρκος του εκπληρώθηκε  και μεταφέρθηκε η έδρα στους Δελφούς

  Ο Ηρακλείδης Φίλιππος Β υπερασπίστηκε την Πανελλήνια  ιδέα και τις 

  αποφάσεις και δολοφονήθηκε από τους Πέρσες.

  Ο Όρκος του εκπληρώθηκε  και μεταφέρθηκε η έδρα στις Αιγές

 

  Η έδρα Αιγές είναι αμεταβίβαστη διότι όλοι οι Πρόεδροι στην Ελλάδα ήταν 

  Ηρακλείδες με καταγωγή την Αρχαία Μακεδνία  και ιερή πόλη του Δία.

  Η ανώτερη ιερή πόλη στην Αρχαία Ελλάδα και Βασιλική των Ελλήνων 

                          ο λόγος  το Α - Ω  των Ελλήνων η Αιγές

   Ο Αλέξανδρος ονομάστηκε Βασιλεύς των Ελλήνων και όχι Πρόεδρος

   διότι ήταν η ένωση των δυο Βασιλικών οίκων των Ελλήνων σε ιερή πόλη.


  Αυτό επαληθεύεται και από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στο Όραμα  του 

                     Δανιήλ  Κεφάλαιο 8 Παράγραφος 21

  Οι δήμαρχοι είναι υπόλογοι και στο Σύνταγμα άρθρο 3.3 

  

 Η Σπάρτη, η Μεσσήνη  και το Άργος οι Βασιλείς είναι Ηρακλείδες που

 κατέβηκαν τρία αδέλφια από την Αρχαία Μακεδνία.

 Οι ανώτεροι Οπλίτες στα τρία Βασίλεια είναι Δωριείς από την Μακεδνία 


Εδώ είναι υπόλογοι οι Δήμοι 

                Για τους Βασιλείς τους  Ηρακλείδες ή Αίακες

                             την ιστορία τους  και τις αποφάσεις του λαού.


Σπάρτη, Μεσσήνη, Άργος, Κόρινθος, Λάρισα, Δωδώνη, Πέλλα

Άμφισσα, Μέγαρα, Ναύπακτος, Θήβα, Χαλκίς, Θέρμη κ.τ. 


Η Νέα Πρόεδρος Δημοκρατίας  αναίρεσε απόφαση Πανελλήνια των Δήμων

Η Νέα Πρόεδρος Δημοκρατίας απαξίωσε το Σύνταγμα άρθρο 3.3 

                                               απαξίωσε  Αρχάγγελο

                                               απαξίωσε Ιστορία των Ελλήνων άρθρο 105

                                               απαξίωσε  τον Πανελλήνιο Ήρωα Ηρακλή  

                                               απαξίωσε  Ολυμπιακούς Αγώνες 

                                               απαξίωσε  τον Ελληνικό Στρατό 

Και Κάθισε με μεγάλο ύψος που την διακατέχει στην έδρα του Θεσμού που 

πρέπει να διευκρινίσει είναι του Μ. Αλεξάνδρου ή της Βασιλείας Γερμανών


                                   Τι  Εκπροσωπεί  


    Δεν γίνεται να Εκπροσωπεί  τον Ελληνισμό 

 Το μεγαλείο του Ελληνικού Πολιτισμού Παγκόσμια, Ολυμπιακούς Αγώνες ,

                           Ελληνικό Στρατό, Ηρακλή, Αγία Γραφή, Ήρωες, Αγώνες

 

Και από την άλλη να τα απαξιώνει όλα ..........................................΄΄΄΄΄΄΄

Η μεγαλύτερη απαξιώσει είναι η  Βασιλική πόλη του Ελληνισμού Αιγές

                           με την Συμφωνία των Πρεσπών.


  

Η Προεδρία των Ελλήνων  Και  η Βασιλεία των Ελλήνων  είναι  

 

                Πανελλήνιες  αποφάσεις  των  Δήμων


 

Η Απόφαση της Βουλής για την Κυρία Σακελλαροπούλου 

Είναι Πανελλήνια Προσβολή  σε όλους του Δήμους  και στην Ουσία 

        σε τι εκτίμηση έχουν τις αποφάσεις  του λαού οι Πολιτικοί.

  

Στην Ελλάδα του Παγκόσμιου Πολιτισμού  η Διοίκηση ήταν στους Δήμους

                         Και όχι σε ξένο  Θεσμό  Κόμματα

 

Ο  Λαός  πρέπει να απαιτήσει από τους Δημάρχους  την Τιμή του

 

                              Έλλην Οπλίτης  Πολίτης

 

Εάν δεν ανταποκρίνεται ο Δήμαρχος να παραιτηθεί δεν είναι Έλλην 

       Ο  Έλλην Δήμαρχος δεν έχει κόμμα εκπροσωπεί Οπλίτες Ελλάς

                               Σε πόλεμο πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή

 

Όλοι οι Δήμαρχοι πρέπει να απαιτήσουν την Παραίτηση 

          της Κυρίας Σακελλαροπούλου προσβάλει την Οπλιτική τιμή τους

 

Είναι η Εθνική Προσβολή του Ελληνισμού και η Γελοιοποίηση των Θεσμών

                             των Ελλήνων των πατροπαράδοτων από τους Πολιτικούς .